F r i i d r o t t - A r k i v e t


Välkommen till friidrottsarkivet !!

Här hittar du äldre resultat samt artiklar skrivna om våra duktiga ungdomar.Arkiverade artiklar samt resultat....

A r t i k l a r
För att slippa få en sida som är 6 kilometer lång så har jag valt att spara gamla artiklar i en text fil. Filen hittar du --> HÄR <--.

R e s u l t a t
Även här är åtgärder tagna för att slippa 100 mil sida. Här ligger varje år packat med winzip, högerklicka på filen du vill se på och välj [ spara mål som ] och spara ner det aktuella året på din dator.
Om du sen inte kan öppna den sparade filen kan du ladda ner Winzip här :
--> http://www.winzip.com/downwz.htm <--

2005-2006

2007