M e d l e m s s k a p


Varför medlem ?

Föreningen bildades redan 1935 och har genom åren skaffat sig ett gott rykte genom aktivitet och framgångar på såväl längdskidor samt friidrott. Föreningen bedriver idrottsverksamhet för såväl gammal som ung. Sommartid bedrivs friidrott på idrottsanläggningen på Näsängen och vintertid bedrivs längdskidåkning på elljusspåren vid Paviljongen. Därutöver finns även Likenäsparken och badplatsen Kvarndammen som drivs i föreningens regi. Båda används flitigt under sommarhalvåret.
Vi har en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet både i friidrott och längdskidåkning. Vi uppmuntrar barnen till en tidig kontakt med lek och rörelse – en god investering för fortsatt god hälsa i framtiden.
Våra anläggningar och idrottsverksamheter drivs efter bästa förmåga på ideell basis. Dock kan vi i föreningen aldrig komma ifrån kostnader för div. underhåll av våra anläggningar samt tävlingskostnader för våra tävlande barn och ungdomar.
Vi vädjar därför till Dig att gå med som medlem i vår förening för att på så sätt stödja vår verksamhet.
IFK Likenäs tackar på förhand och hälsar Er välkomna till våra anläggningar samt att delta vid våra evenemang.

Köp ditt medlemskort här

Jonas Bergquist - Likenäs - tel. 403 35
Jan Olsson - Likenäs - tel. 403 29
Carina Axelsson - Likenäs - tel. 401 27
Pär Dahlström  - Ransby - tel. 430 97
Pär Erik Thörnquist - Vestby - tel. 42020
Linda Björkman - Likenäs - tel. 40363


Medlemsavgiften kan också erläggas genom att betala in ovanstående summa på IFK Likenäs Bankgironr. 398-5561 Ange namn och adress samt födelseår på talongen.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2015-16 är 200:- för familj och 100:- för enskild medlem.