S k i d o r

 


Tävlingsinbjudningar och resultat

Inbjudan till tävlingar
   
Reslutat
   
   Historik om vandringspriset i Klarälvsalliansen

IFK Likenäs

Tavlan målad av Terje Aspmo är enligt alliansbeslut ständigt vandrande och har köpts in av föreningarna gemensamt. Priset delades första gången ut i Sunnemo, vid deras deltävling 1995. Den tävlingen var en stafett-tävling. Inför säsongen –98/-99 togs beslutet att tavlan ska få vandra vidare efter en speciell poängberäkning : 0-8 år - Alla deltagare får 2 poäng
Övriga - 1:an får 5 poäng, 2:an får 3 poäng, 3:an får 2 poäng och resterande får alla 1 poäng.
I Klarälvsalliansen ingår följande föreningar: Sunnemo (har ej aktiv verksamhet för tillfället), Hagfors SF, Ekshärads SF Norra Ny SK, IFK Likenäs och Finnskoga IF.

Följande föreningar har haft tavlan i sin ägo:

1995: Hagfors SF
1996 – 1998: Ingen stafett
1999 : Ekshärads SF
2000 : IFK Likenäs
2001- 2002 : Ekshärads SF
2003 - 2007 : IFK Likenäs
2008: Hagfors SF